8:02 صبح | ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
کد خبر: 38874 تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ جمعه ۸ خرداد - 12:19 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی
تحلیلی بر انتخابات پارلمانی ترکیه

اردوغان نگران نتیجه انتخابات پارلمانی

یاشارگوهری

هفدهم خرداد ماه امسال شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور ترکیه خواهیم بود که ازجنبه های مختلف مهم وبسیار تاثیر گذار در آینده ترکیه خواهد بود و در نقش آفرینی ترکیه بعنوان بازیگر تحولات خاورمیانه وحتی سطح بین الملل تاثیر خواهد داشت .

انتخابات ترکیه برای رجب طییب اردوغان از اهمییت بسیار فراوانی بدلیل تاکید وی برای تغییر سیستم انتخاباتی  این کشور از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی است  که اگر حزب حاکم بتواند به اکثریت مطلق مورد نیاز برای کرسی های مجلس دست یابد میتواند از طریق مجلس ،با تغییر قانون اساسی ،این سیستم را پیاده نماید .

ولی برآیند وتحولات صورت گرفته براساس نظرسنجی های اخیر نشانگر ،ناکامی اردوغان در رابطه با سیستم ریاستی درانتخابات مجلس ترکیه خواهد بود.

AKP'nin Oy Oranı Yüzde 38-41 Arasında

رقابتهای انتخاباتی مجلس ترکیه دراین دوره بین 20حزب صورت می گیرد که باتوجه به نظرسنجی ها وافکار سنجیهای صورت گرفته رقابت اصلی بین چهار حزب اصلی (akp-chp-mhp-hdp) خواهد بود وسایر احزاب باتوجه به وجود سیستم حد نصاب 10درصدی برای ورود به مجلس نخواهند توانست این حد نصاب را بگذرند و چهار حزب مذکور ،از توان و رای لازم برای عبور از این سد برخوردار هستند.

اهمییت این انتخابات به قدری برای اردوغان مهم است که وی همچون دبیر کل یک حزب پا به عرصه تبلیغات گذاشته و درهر سخنرانی و افتتاح و... نیز از فرصت استفاده کرده و درحمایت از حزب عدالت وتوسعه و نامزدهای آن سخن میگوید (طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور یک مقام بی طرف باید باشد) که این رفتار وعملکرد اردوغان باعث اعتراضات فراوان احزاب رقیب ومنتقدین وی شده که وی را متهم به نقض اصل بی طرفی مقام ریاست جمهوری کرده اند .

طبق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته ،اوضاع حکایت از کاهش محبوبیت حزب عدالت وتوسعه و رشد آرای احزاب مخالف حزب حاکم وبخصوص حزب جمهوریت خلق به رهبری کمال قیلیچدار اوغلو دارد .

حزب عدالت وتوسعه درانتخابات پارلمانی دوره قبلی 49.83% آرای مردم ترکیه را کسب کرده بود که طبق پیش بینی ها این رقم به زیر 40درصد ومابین 33الی 36درصد کاهش خواهد یافت .

رشد چمشگیر فعالیتهای تبلیغاتی حزب جمهوریت خلق و تمرکز این حزب روی شعارهای اقتصادی و مشکلات بیکاری ،بهای سوخت مصرفی ،وضعیت آموزش وپرورش و دانشگاههای ترکیه و همچنین مباحث سیاسی همچون محدود شدن فعالیتهای رسانه ای  درترکیه باعث رشد اقبال عمومی به این حزب شده است و بطوریکه این حزب که درانتخابات دوره گذشته 25.98%آرا را کسب کرده بود با توجه به این وضعیت نظرسنجی ها از رشد قابل توجهی از آرای خود برخوردار است وطبق آخرین پیش بینی ها آرای این حزب از 30درصد گذر خواهد کرد و این تهدید بسیار بزرگی برای حزب حاکم برای تشکیل دولت و همچنین اجرای برنامه های مدنظر اردوغان است .

دیگر حزبی که توان گذر از سد 10درصدی انتخابات ترکیه را دارد حزب mhp  یا همان حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی است .این حزب ملی گرای ترکیه با شعار پیشرفت ترکیه با ما در عرصه انتخابات حضور یافته ،در دوره قبلی انتخابات پارلمانی ترکیه 13.01%آرا را کسب کرده بود .

این حزب که از پایگاه رای سنتی در ترکیه برخوردار است ،اکثرا ملی گرایان سنتی ترکیه از این حزب حمایت کرده و مبنای فکری این حزب نیز بر تفکرات ناسیونالیستی بنا شده است و با توجه به شعارها وبرنامه های این حزب وهمچنین ایدئولوژی حاکم بر بزرگان این پارتی ،حزب حرکت ملی دراین دوره نسبت به دوره قبل با افزایش رای چندان زیادی مواجه نخواهد شد و طبق آخرین پیش بینی ها آرای این حزب بین 15الی 17درصد متغییر است  ولی قطعا این حزب در تشکیل پارلمان آتی ترکیه نیز نقش آفرین خواهد بود.

یکی از شگفتی های این دوره را حضور حزبی نامزدهای حزب دمکراتیک  خلق کردهای ترکیه است که درادوار گذشته بصورت مستقل درانتخابات حضور یافته وبعد از راهیابی به مجلس در قالب فراکسیونی حزبی عضویت می یافتند ولی این دوره این حزب باهدف جلوگیری از موفقیت اردوغان و حزب حاکم واینکه قدرت نمایی خود با لیستی حزبی حضور یافته اند و با شعار عبور از سد 10 درصدی   تبلیغات خود را صورت می دهند.

این حزب به رهبری صلاح الدین دمیرتاش ، با اعتماد بنفس خاصی از تاثیر گذاری این حزب در آینده تحولات سیاسی ترکیه سخن می گوید و در اکثر میتینگهای تبلیغاتی شان نیز  بحث ومحور اصلی حقوق کردهای ترکیه است .

احزاب دیگری چون دمکراتیک چپ- حزب دمکرات-حزب سعادت-حزب وطن-حزب لیبرال دمکرات-حزب کمونیست-حزب راه راست و .... با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از شانس چندانی برای عبور از سد 10 درصدی برای ورود به مجلس را نداشته وبهمین دلیل از ورود و تحلیل آنها خود داری می کنم.

ولی بازهم ،یادآوری می کنم که درانتخابات این دوره بیش از همه اردوغان نگران آینده سیاسی حزب حاکم وحتی آینده سیاسی خود می باشد زیرا درصورت ناکامی در کسب آرای مورد نیاز برای تصاحب 375 کرسی مجلس برای تغییر قانون اساسی ،قطع یقین باید شاهد یک تنش گسترده سیاسی دراین کشور باشیم و باتوجه به رشد آرای احزاب مخالف ،حتی در برخی رسانه های تصویری ومکتوب این کشور نیز از تشکیل دولت ائتلافی سخن به میان می آید که باتوجه به موضعگیریهای قیلیچدار اوغلو-باغچلی داووداوغلو و دمیرتاش مبنی برعدم ائتلاف با یکدیگر برای تشکیل دولت ،باید منتظر یک نتیجه شگفتی آفرین بوده و احتمال وقوع یک بحران سیاسی در ترکیه بعید نیست .

مجموع آخرین نظرسنجی های صورت گرفته درترکیه را می توان  به شکل زیر ارائه کرد :

1.       حزب عدالت و توسعه AKP      36.8%

2.       حزب جمهوریت خلق   CHP   30.9%

3.       حزب حرکت ملی     MHP    17.3%

4.        حزب دمکراتیک مردمی HDP  10.6%

5.       حزب سعادت            SP           2.1%

6.       سایر احزاب     2.5%

برچسب هابرچسب ها: ,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: