12:31 صبح | ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
کد خبر: 13549 تاریخ انتشار: ۱۳۹۲ دوشنبه ۳۱ تير - 2:50 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

آمار آخرین روز معاملاتی بازار بورس

 

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۲۵۱۱۰ ۲۲۵۱۱۰ ۲۲۵۱۱۰ ۹۲۹.۰۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۵۱.۳ ۳۵۱.۳ ۳۵۱.۴ -۰.۱۰
رادیویی ۳۷۱.۹ ۳۶۷.۲ ۳۷۱.۹ ۱۲.۱۰
فنی مهندسی ۳۹۰.۵ ۳۹۰.۴ ۳۹۰.۵ ۱۳.۴۰
بانكها ۴۷۵.۷ ۴۷۱.۳ ۴۷۵.۷ ۵.۲۰
استخراج نفت جز كشف ۵۸۸.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
منسوجات ۵۹۴.۳ ۵۹۴.۳ ۵۹۴.۳ -۰.۲۰
انبوه سازی ۶۹۵.۵ ۶۹۵.۵ ۷۰۱.۶ -۸.۶۰
ذغال سنگ ۷۴۴.۹ ۷۴۲.۵ ۷۴۶.۱ -۲۶.۷۰
سیمان ۷۴۷.۲ ۷۴۷.۲ ۷۵۵.۵ -۱۴.۱۰
پیمانكاری ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
كانی غیرفلزی ۹۸۳.۸ ۹۸۱.۶ ۹۸۵.۹ ۷.۶۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سایرمالی ۱۱۷۸.۷ ۱۱۶۹.۳ ۱۱۸۵.۷ ۱۰.۶۰
سرمایه گذاریها ۱۱۸۸.۸ ۱۱۸۳.۶ ۱۱۹۲.۳ ۰.۷۰
وسایل ارتباطی ۱۳۲۷.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰
سایر معادن ۱۳۷۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
ابزار پزشكی ۱۳۸۹.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشی و سرامیك ۱۳۹۸.۸ ۱۳۹۶.۱ ۱۳۹۸.۸ ۷.۰۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۳۰۸.۲ ۲۲۹۴.۳ ۲۳۰۸.۲ ۲۳.۱۰
بیمه و بازنشسته ۲۳۷۹.۸ ۲۳۲۹.۳ ۲۳۷۹.۸ ۵۰.۵۰
رایانه ۲۵۲۸.۹ ۲۵۲۵.۷ ۲۵۲۹.۶ ۱۲.۶۰
مواد دارویی ۲۸۸۱.۴ ۲۸۸۱.۴ ۲۹۱۱.۲ -۳۵.۸۰
غذایی بجز قند ۲۸۸۵ ۲۸۸۴.۹ ۲۹۰۹ ۲۴.۱۰
حمل و نقل ۳۳۰۱.۳ ۳۳۰۱.۲ ۳۳۰۱.۸ ۰.۷۰
شیمیایی ۳۷۷۹.۲ ۳۷۷۹.۲ ۳۷۹۳.۲ -۱۳.۷۰
چند رشته ای ص ۴۹۳۵.۵ ۴۸۹۳.۴ ۴۹۵۵.۲ ۶۶.۶۰
زراعت ۵۲۱۸.۲ ۵۲۱۸.۲ ۵۲۳۰.۵ -۵۱.۸۰
قند و شكر ۵۲۶۴ ۵۲۰۱.۱ ۵۲۹۶.۹ -۴.۲۰
محصولات كاغذ ۵۴۴۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
ماشین آلات ۶۷۱۲.۹ ۶۶۷۳.۷ ۶۷۲۹.۵ -۲۹.۸۰
خودرو ۷۰۳۳.۵ ۶۹۳۷.۵ ۷۰۳۳.۵ ۱۲۱.۴۰
محصولات فلزی ۱۱۴۳۱.۳ ۱۱۳۲۸.۹ ۱۱۴۳۱.۳ ۱۰۲.۶۰
لاستیك ۱۲۳۵۵.۶ ۱۲۳۵۵.۶ ۱۲۴۴۲.۵ -۱۳۰.۵۰
كانه فلزی ۱۵۸۵۰.۵ ۱۵۸۳۳.۳ ۱۵۸۵۰.۵ ۱.۹۰
انتشار و چاپ ۱۹۰۳۹.۲ ۱۸۶۷۳.۱ ۱۹۰۳۹.۲ ۷۳۲.۲۰
محصولات چوبی ۲۲۱۰۶.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
فلزات اساسی ۳۱۵۴۷.۹ ۳۱۳۸۳.۳ ۳۱۵۷۲.۵ ۲۱۹.۹۰
شاخص صنعت ۴۶۹۹۷.۴ ۴۶۹۶۱.۹ ۴۷۰۴۰.۳ ۱۵۲.۳۰
شاخص قیمت ۵۰ شركت ۸۵۲۵۷.۱ ۸۵۲۵۷.۱ ۸۵۴۵۶.۶ -۵۱.۶۰
مالی ۹۸۸۱۱ ۹۸۰۷۸.۸ ۹۸۸۱۱.۱ ۹۴۰.۳۰
دستگاههای برقی ۱۶۱۷۸۴.۲ ۱۶۱۷۸۴.۲ ۱۶۴۰۳۰.۳ -۲۳۷۰.۸۰
فراورده نفتی ۲۳۶۱۴۵.۳ ۰ ۰ ۰.۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۲۷۱۳.۱ ۲۶۹۲.۵ ۲۷۱۳.۱ ۲۲.۳۰
شاخص بازار اول ۴۳۱۰۵.۷ ۴۲۸۸۷.۴ ۴۳۱۳۷ ۲۷۷.۲۰
شاخص كل ۵۵۳۲۹.۳ ۵۵۱۷۵.۴ ۵۵۳۵۴.۹ ۲۲۸.۳۰
شاخص آزاد شناور ۶۴۶۷۳.۴ ۶۴۴۹۰.۹ ۶۴۷۰۶.۴ ۲۴۱.۷۰
شاخص بازار دوم ۹۶۴۵۲ ۹۶۴۲۶.۸ ۹۶۷۵۹.۸ -۱۸۴.۲۰


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: