2:54 صبح | ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
کد خبر: 59361 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت - 4:16 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی

26 دانشگاه ایران در جمع 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، گفت: بر اساس نظام رتبه بندی لایدن نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال 2019 میلادی، 26 دانشگاه از ایران در جمع 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش گفتگو نیوز از ایرنا، محمد جواد دهقانی در این باره اظهار کرد: این رتبه بندی و افزایش تعداد دانشگاه های ایران در جمع 963دانشگاه برتر جهان در حالی اعلام شد که در سال 2018 تنها 23 دانشگاه کشور در جمع برترین های جهان قرار داشتند.
وی در مورد نظام رتبه بندی لایدن، خاطرنشان کرد: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال 2019، دانشگاه های دنیا در 20 شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، همکاری علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن رتبه بندی شدند.
به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2014 تا 2017 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده که معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص هایی چون مقالات یک درصد برتر، مقالات پنج درصد برتر، مقالات 10درصد برتر و مقالات 50 درصد برتر بهره گرفته است.
دهقانی گفت: ایران همچون سال های گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه های برتر در اختیار دارد. همچنین ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه همچون عربستان، ترکیه و مالزی بیشترین رشد تعداد دانشگاه در بین دانشگاه های برتر دنیا را داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در رتبه بندی سال 2019 لایدن، ترکیه با 20 دانشگاه، مالزی 5 دانشگاه، مصر 5 دانشگاه، عربستان 4 دانشگاه، پاکستان و تونس هر کدام 2 دانشگاه و از لبنان و قطر نیز یک دانشگاه در رتبه بندی سال 2019 حضور داشته اند.
دهقانی اظهار کرد: در معیار مرجعیت علمی، ایران در رتبه بندی سال 2019 لایدن دارای 26 دانشگاه است.

**وضعیت دانشگاه های کشور در معیار مرجعیت علمی سال 2019
سرپرست ISC گفت: دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز ، تبریز، دانشگاه‌ های علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی تبریز، گیلان، کاشان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و دانشگاه پیام نور به ترتیب رتبه های اول تا بیست و ششم را در این معیار به خود اختصاص داده اند.

**وضعیت دانشگاه های کشور در معیار همکاری‌های علمی سال 2019
دهقانی افزود: دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، باهنر کرمان، بوعلی سینا و دانشگاه سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در معیار همکاری های علمی به خود اختصاص داده اند.

**وضعیت دانشگاه های کشور در معیار دسترسی آزاد به انتشارات سال 2019
به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، همچنین دانشگاه‌ های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا و سمنان به ترتیب رتبه های اول تا بیست و ششم را در معیار دسترسی آزاد به انتشارات کسب کرده اند.

**وضعیت دانشگاه های کشور در معیار تنوع جنسیتی سال 2019
دهقانی اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شریف، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، پیام نور، شهید باهنر کرمان و سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در معیار تنوع جنسیتی بدست آورده اند.
وی گفت: در سال 2018 دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، پزشکی شهید بهشتی، علوم تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، اصفهان، گیلان، کاشان، پزشکی اصفهان، پزشکی شیراز، پرشکی تبریز، پزشکی مشهد، بوعلی سینا و شهید باهنر کرمان در این رتبه بندی حضور یافتند.
سرپرست ISC افزود: در سال2017 میلادی، دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان ، گیلان و علوم پزشکی شیراز در این رتبه بندی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در سال 2016، تعداد 14 دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان در رتبه بندی لایدن حضور داشتند.
به گفته این مسئول پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در سال 2015 میلادی تعداد دانشگاه‌های کشور در این رتبه‌بندی به 13 دانشگاه رسید. دانشگاه صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شریف، تبریز، علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی در سال 2015 میلادی در این رتبه بندی حاضر شدند.
وی اظهار کرد: در سال 2014 تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی به 12 دانشگاه رسید که شامل دانشگاه‌های امیرکبیر، تبریز، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود.
دهقانی، گفت: در سال 2012 هیچ دانشگاهی از کشور در بین دانشگاهای برتر دنیا حضور نداشت و در سال 2013 پنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی تهران برای نخستین بار در این نظام رتبه بندی جای گرفتند.110نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: