امتداد اعتماد، همایش حزب اعتماد ملی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصاویر خبری - ایسنا
 

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۲ مهر
کدخبر:34217منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ بيست و دوم مهرلینک خبر: http://www.goftogoonews.com/Pages/News-34217.aspx