بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن: در بیانیه ۳ کشور اروپایی، ‏FATF به عنوان شرط نیامده
بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در توییتر خود نوشت: اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مالی جدید شرط بگذارد. این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تأخیر هم همراه است. البته در بیانیه مشترک EU3 نقطه پیوستن ایران به ترتیبات FATF به عنوان شرط نیامده بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت ها می باشد.

گفت و گو نیوز: بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در توییتر خود نوشت: اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مالی جدید شرط بگذارد. این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تأخیر هم همراه است. البته در بیانیه مشترک EU3 نقطه پیوستن ایران به ترتیبات FATF به عنوان شرط نیامده بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت ها می باشد.

بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن:‏FATF به عنوان شرط در بیانیه نیامده

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن
کدخبر:58377منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ چهاردهم بهمنلینک خبر: http://www.goftogoonews.com/Pages/News-58377.aspx